Reglement

LOCAL RULES / ALGEMENE AANWIJZINGEN

Het gaat vooral om de gezelligheid, het is geen professionele wedstrijd.
Let op een ieders veiligheid, ook die van de omstanders en de diverse eigendommen (b.v. auto’s).
We spelen STROKEPLAY, max 4. Dus par 3: maximaal 7 slagen, par 4 maximaal 8 slagen.
Voor alle duidelijkheid: gewoon uit-holen.
Wanneer uw bal buiten de gemaaide fairway ligt, dan mag u plaatsen binnen 50cm, niet dichter bij de hole.
Bij een bal op verharde ondergrond( b.v. een weg) mag u deze ontwijken volgens de normale NGF regels.
Out-of-bounds, wanneer de bal op privé terrein belandt of wanneer u dat vermoedt, betekent dit niet zoeken en de hole als verloren beschouwen en +4 noteren.
Bij 4 slagen boven par: bal oprapen en +4 noteren.
Bij de neary alleen centimeters hanteren. Longest drive geldt alleen voor de vlag.

Bij de Hole van de Hole-in-One gelden de volgende regels
1. Slaat de speler op die hole een hole in one, dat komt de speler in aanmerking voor de hoofdprijs, echter:
2. Zijn er twee of meer spelers die een hole in one slaan, dan zullen die spelers een play off houden om te bepalen wie voor de hoofdprijs in aanmerking komt.
3. De play off is in de vorm van een neary op dezelfde hole, dwz de speler die met één slag vanaf de “tee” de bal het dichtst bij de hole slaat, wint de play off.

Let op: U start het noteren direct met UW starthole.

Voor de holes, met uitzondering van de hole-in-one hole geldt dat u niet meer dan 3 clubs mag meenemen, dwz de putter, de pitching-/sandwedge en naar keuze de chipper of de 9.
Alleen voor de hole-in-one mag u een andere club meenemen en gebruiken. Gebruik van deze club op andere holes of het bezit van (nog) andere clubs kan tot uitsluiting leiden. Dit in verband met de veiligheid in en rond de hole.

N.B. Het kan zijn dat deze local rules/aanwijzigingen nog aangepast worden. Een aantal copiën van de local rules zijn op de wedstrijddag zelf beschikbaar.