Inschrijven G&C

De inschrijving is gesloten. Het maximale aantal deelnemers is bereikt. U kunt zich op de wachtlijst laten plaatsen, voor het geval dat deelnemers toch nog onverhoopt zich afmelden. Volgt u dan de stappen als hieronder vermeld

Inschrijving vindt plaats via Internet en gaat als volgt:

1. U geeft zich op via de email naar info@blaricumpromotie.nl

2. In deze email geeft u de namen van de deelnemers aan. U kunt maximaal voor 4 personen inschrijven.

3. Tegelijkertijd maakt u het verschuldigde bedrag over naar het rekening nummer van de Stichting: NL66RABO0334997291. Vermeldt u svp wel voor welke deelnemer deze betaling betreft.

4. Uw inschrijving voor de wachtlijst wordt pas definitief als het bedrag op de eerder vermelde rekening is bijgeschreven.

5. U ontvangt dan vervolgens via email de bevestiging dat u op de wachtlijst staat. Indien er geen plaats vrijkomt, krijgt u uw geld teruggestort.

Het inschrijfgeld (inclusief koffie met koek bij de start) bedraagt € 60,00 per persoon. Naast het spelen van de verrassende holes krijgt u, zoals gebruikelijk, onderweg bij een aantal holes een hapje en een drankje geserveerd.